Operacioni paneli

Operatorski terminali nalaze se u proizvodnom programu mnogih proizvođača PLC sistema.

Najjednostavniji tipovi operatorskih terminala su u mogućnosti da prikazuju samo kratke tekstualne poruke. Složeniji moduli imaju mogućnost prikaza grafike i teksta uz dodatnu mogućnost prihvatanja operatorskog ulaza sa tastature, touch-screen ekrana, bar-kod čitača i td. Kod sistema koji se upravljaju PLC kontrolerima, mnoge bitne informacije o procesu se nalaze memoriji PLC kontrolera. Nastavite sa čitanjem

Advertisements

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je sistem koji služi za automatizaciju opštih procesa, odnosno koji se koristi za prikupljanje podataka sa senzora i instrumenata lociranih na udaljenim stanicama i za prenos i prikazivanje tih podataka u centralnoj stanici u svrhu nadzora ili upravljanja. Nastavite sa čitanjem

Uvod u PLC

Sa razvojem industrije došlo se do potrebe za  poboljšanjem kvaliteta  i produktivnosti proizvodnje,takođe se javila potreba za brzom promenom procesa proizvodnje. Među prvim kompanijama koje su to uvidele našao se “General Motors”. Sama ideja se zasnivala na korisćenju nekog mikroračunara koji bi zamenio ogromne i veoma skupe ožičene kontrolne table. Nastavite sa čitanjem